10 January 2014

Manuscripts of knowledge by MPOBA KNOWLEDGE MONYEKE

Manuscripts of knowledge


Take me through a journey by a telescopic view of history
Siyavuma makhosi sa mochonoko a binela hlophe
Le 'na nkenye lenakeng la motheo
Tebisa kepi Sesothong, fepa kelello eaka ka lioelioetla
Tsa nalane hotsoa sesiung sa tsebo e manoni

Nthute sehaeso se monate ntho ena ke
Makhea monate oa eona o kena pelong
E re le 'na ke kene khabong hoea linakeling
Ke tle jare ak'a masasa ke lebe mangaung,
Ka bosiu ba lelingoana o mphe mekhabo-puo
Ke tle ke khabe ha boesa ke ithoka

Mpinele maele,tsebo e oele tsebeng tsaka
Sa marotholi a liphara a pula tsa molubela
Ha li ngobetsa the dry of soil of my land.
Ke anye e letsoele le mohasula
Ke imone monoana ka sokotso le mafura
La khomo ea lebese 'malihlofa
Khomo e sisang bese la mofuta tlhalefo

Nthute sehaeso se seke sa timela ke shebile.
Like a receptive child sitting at ifo attentively
Listening to nkhono narrating historic stories of
Ancient Basotho nation walking through the passage of Ntsoana-tsatsi;
Embarking on a journey all the way to the mountain kingdom
The kingdom in the sky, Boroa ba Afrika.

Teach me Basotho Ethics, I’m listening to you
Nthute hore; motho ke motho ka batho ba bang
Matsoho a hlatsoana, ts’oele le beta poho
Etsoe letsema ke matla,
O ka nketsang ha e hae motse
Motse ho ahoa oa morapeli- motlola thapelo!
Nthute mekhoa le maele a baholo-holo baka

Nthute sehaeso ke itsebe
Engineer words, i will write syllables
In my praise poetry and let it be carried by the wailing
Wind to recite a eulogy on top of Thaba-Bosiu
To pay homage to my forefathers
My trend-setters and my road pavers


Nthute le 'na ke tle ke tsebe hoea
Molutsoaneng ke ilo bua le Rare
Molimo o moholo Jere,Tlhatlha-macholo
A re kolobetse ka keleli tsa mariha le hlabula
Lesotho le apereloe ke nala

Thena khoroa li ehlabe ka sefea-maeba
Khobe re hlabe ka lemao, re jele poqo ka hlanaka
Unleash the proverbial manuscripts and let me learn from you
I’m a child constantly yearning for indigenous ancient knowledge

© MPOBA KNOWLEDGE MONYEKE
25 April 2010

No comments:

Post a Comment

The Hall of Fame